Over ons

Sterk door samenwerking

Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB hun krachten gebundeld. Als seniorenorganisatie KBO-PCOB maken zij zich hard voor tal van belangrijke thema’s, zoals zorg, wonen en koopkracht. Ook met andere organisatie wordt de samenwerking gezocht. Samen met de ouderenbonden ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vormt KBO-PCOB de Seniorencoalitie, samen goed voor 350.000 leden, en is hierdoor op ouderenthema’s de belangrijkste gesprekspartner in Den Haag. KBO-PCOB, sterk door samenwerking!


Goes

KBO Goes en PCOB Goes zijn verenigingen met samen circa 550 leden. 
KBO Goes bestaat dit jaar (2023) 62 jaar en PCOB Goes 42 jaar!

De twee besturen werken in aanloop naar de fusie nu reeds zeer nauw samen onder de naam KBO-PCOB-Goes.

KBO-PCOB-Goes organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal en regionaal niveau.

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Net als de afdeling Goes zijn er meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van  KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Voordelen KBO-PCOB lidmaatschap

Als u lid bent van de KBO-PCOB, bent u lid van de grootste seniorenorganisatie van Nederland en van uw lokale KBO-PCOB-afdeling. De KBO-PCOB laat uw stem horen op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk. We behartigen uw belangen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen, inkomen en koopkracht.
U profiteert daarnaast ook van de VELE VOORDELEN, waaronder: