'Bij de tijd'

Iedere twee maanden verschijnt de digitale uitgebreide nieuwsbrief voor alle leden. Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden en hieronder vindt u de nummers van de laatste jaargang.

Redactieadres:
Email: kbopcobgoes@gmail.com
Zie de activiteitenagenda voor de
uiterste inleverdatums voor kopij.

Adverteerders
De uitgifte van het verenigingsblad ‘Bij de Tijd’ wordt mede mogelijk door de medewerking van de adverteerders.
De prijzen voor een advertentie zijn: 1/8 pagina, € 35,-; ¼ pagina € 65,-; ½ pagina € 125,-; hele pagina € 260,-. De prijzen zijn per jaar.
‘Bij de Tijd’ verschijnt 6 maal per jaar en komt op meer dan 650 adressen (papier en digitaal).