Vacatures

Samen sterker met netwerken

Doet u mee in de netwerken van KBO-PCOB?
KBO-PCOB is een organisatie voor en door senioren. Om de belangen van senioren goed te behartigen is uw stem van belang.
Wij zijn op zoek naar senioren die bestuurlijke taken op zich willen nemen en naar senioren die graag mee willen denken over onze thema's: koopkracht, digitalisering, zingeving, zorg en welzijn, wonen en veiligheid. Doet u mee?

Bestuursvacature KBO-PCOB-Goes

Wij zijn op zoek naar een voorzitter/lid Activiteiten Commissie

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid die de portefeuille PR & Communicatie op zich wil nemen.

Andere vacatures KBO-PCOB-Goes

  • Webmaster, een digitaal vaardige persoon die onze website inhoudelijk up-to-date wil houden. Het regelmatig plaatsen van artikelen en berichten die veelal door anderen uit of buiten onze vereniging worden aangeleverd.

  • (Hoofd)redacteur van ons blad “Bij de Tijd”. Het zelf aanleveren van stukjes voor het blad, de website en het beoordelen van door anderen aangeleverde berichten voor opname op de website c.q. in ons blad “Bij de Tijd”.

  • Leden die een bijdrage willen leveren in de belangenbehartiging richting gemeente, ADRZ, SMWO, Sabewa en andere organisaties. Gezamenlijk met de andere ouderenbonden in de Gemeente Goes, georganiseerd in het Bonden Beraad Groot Goes (BBGG), volgen we kritisch de verrichtingen van die diverse organisaties, met name daar waar de seniorenbelangen in het geding zijn.

Ook landelijk zoekt KBO-PCOB mensen die deel willen nemen in de netwerken welke rond de zes thema's worden georganiseerd.

Landelijk

Per thema organiseert KBO-PCOB een netwerk van betrokken senioren.
De netwerken zijn digitale netwerken. Dat betekent dat we u per mail betrekken bij een raadpleging of een peiling. Ook ontvangt u als netwerk-lid per mail een uitnodiging als we op uw thema een bijeenkomst organiseren. 

Op de landelijke website www.kbo-pcob.nl kunt u lezen wat de inzet van KBO-PCOB is per thema. U kunt kijken waar uw deskundigheid en belangstelling ligt en uw keuze aan ons kenbaar maken.
Hebt u interesse? U kunt uw aanmelding mailen naar: secretariaat@kbo-pcob.nl onder vermelding van ‘KBO-PCOB netwerk’. Meldt u ons in uw mail in elk geval: • Uw naam • Uw adres • Uw afdeling • Het gewenste thema.

Na uw aanmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.
Bent u reeds betrokken bij een KBO- of PCOB-netwerk en wilt u betrokken blijven? Dan vragen wij u vriendelijk om u opnieuw bij ons aan te melden en een keuze te maken voor een van de thema's. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in één van onze netwerken.