Vacatures

Samen sterker met netwerken

Doet u mee in de netwerken van KBO?
KBO is een organisatie voor en door senioren. Om de belangen van senioren goed te behartigen is uw stem van belang.
Wij zijn op zoek naar senioren die bestuurlijke taken op zich willen nemen en naar senioren die graag mee willen denken over onze thema's: koopkracht, digitalisering, zingeving, zorg en welzijn, wonen en veiligheid. Doet u mee?

Bestuursvacature KBO-Goes

Wij zijn op zoek naar een voorzitter/lid Activiteiten Commissie

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid die de portefeuille PR & Communicatie op zich wil nemen.

Andere vacatures KBO-Goes

  • Webmaster, een digitaal vaardige persoon die onze website inhoudelijk up-to-date wil houden. Het regelmatig plaatsen van artikelen en berichten die veelal door anderen uit of buiten onze vereniging worden aangeleverd.

  • (Hoofd)redacteur van ons blad “Bij de Tijd”. Het zelf aanleveren van stukjes voor het blad, de website en het beoordelen van door anderen aangeleverde berichten voor opname op de website c.q. in ons blad “Bij de Tijd”.

  • Leden die een bijdrage willen leveren in de belangenbehartiging richting gemeente, ADRZ, SMWO, Sabewa en andere organisaties. Gezamenlijk met de andere ouderenbonden in de Gemeente Goes, georganiseerd in het Bonden Beraad Groot Goes (BBGG), volgen we kritisch de verrichtingen van die diverse organisaties, met name daar waar de seniorenbelangen in het geding zijn.

KBO-Brabant

https://www.kbo-brabant.nl/dit-doen-we