Nieuws en actuele zakenEinde tijdperk Acceptgirokaarten

Zoals wij al enkele keren hebben aangekondigd is nu dan toch echt het moment aangebroken dat de acceptgirokaarten niet meer mogen worden aangemaakt voor het betalen van de contributie. Dit is van toepassing op voornamelijk de PCOB leden. Om het voor u en voor ons makkelijker en goedkoper te maken willen wij de contributie met ingang van 01-01-2024 voor een ieder met een automatische incasso of handmatige betaling (KBO-leden) gaan incasseren. Hoe gaan wij dit realiseren? Aan de hand van uw handmatige- of acceptgirokaartbetaling voeren wij uw bankrekeningnummer in. Zowel de ledenadministratie van de KBO als van de PCOB zijn hiervoor ingericht. Uiteraard kunnen wij deze handeling slechts uitvoeren met uw toestemming. De bedoeling is daarom ook, dat indien wij vóór 01 mei 2023 geen bericht van afwijzing van u mogen ontvangen, wij ervan uitgaan dat u akkoord gaat met het verder automatisch incasseren van de contributie ingaande 01-01-2024 zoals aangegeven.

Uiteraard gaan wij zeer secuur om met de door u verstrekte gegevens.
Inlichtingen bij: Wim Copper (penningmeester KBO-PCOB afd. Goes)


Rabo-ClubSupport actie 2022

Door het meedoen aan de Rabo ClubSupport actie hebben wij van de Rabobank Oosterschelde een cheque ter waarde van maar liefst € 520,07 (2021= € 376.89) mogen ontvangen.
De cheque is aan ons (KBO-Goes en PCOB-Goes) uitgereikt in het kader van de Rabo ClubSupport actie 2022. Tijdens deze actie heeft u uw stem uitgebracht op KBO-Goes en PCOB-Goes.
Fantastisch resultaat waarvoor wij u als bestuur heel hartelijk bedanken. Uiteraard ook dank aan de Rabobank Oosterschelde voor het mogen meedoen aan de Rabo ClubSupport Actie 2022.
Allemaal bedankt !
Bestuur KBO-PCOB afd. GoesSport en Bewegen in Goes e.o.

Wilt u meedoen aan sport -en bewegingsoefeningen kijk dan op het overzichtsschema ‘Sport en Bewegen in Goes en omstreken’.

Klik hier.September 2023
PCOB en ANBO op weg  naar de nieuwe vereniging

In de nieuwsbrief van juli 2023 heeft u kunnen lezen dat de ledenraden van PCOB en ANBO groen licht hebben geven voor de voorbereiding van een fusie. Dat is fijn. Zeker gezien de noodzaak tot het samengaan met een andere partij, aangezien PCOB niet zelfstandig kan voortbestaan. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de stand van zaken. Dat helpt u ook om de vragen te beantwoorden die u ongetwijfeld van uw leden krijgt.
Op dit moment overleggen we over hoe een nieuwe vereniging eruit zou moeten zien. Bij het in elkaar schuiven van twee verenigingen spelen immers allerlei vragen die beantwoord moeten worden. Zeker bij twee verenigingen als PCOB en ANBO. We moeten afspraken maken over onderwerpen als onze identiteit en onze afdelingen, waarbij we uitgaan van behoud van ieders kracht en achtergrond. Het doet ons goed om te merken dat ANBO duidelijk bereid is om de identiteit van de PCOB een plek te geven in de nieuw te vormen vereniging. Onze gesprekken verlopen ook in een buitengewoon prettige sfeer, met wederzijds begrip en vertrouwen.
Omdat PCOB en Unie KBO ieder een eigen weg inslaan, houdt KBO-PCOB per 31 december 2023 op te bestaan. De diverse KBO bonden blijven provinciaal en lokaal actief. Er is bij KBO echter geen behoefte aan een landelijke koepel of een landelijk verenigingsbureau. Unie KBO is sinds 7 september 2023 dan ook ontbonden. In deze nieuwsbrief zult u lezen dat dit wat ons betreft de goede samenwerking op lokaal niveau niet in de weg hoeft te staan.
De ledenraad PCOB houdt op 11 oktober een werkconferentie. Daarin gaan we met elkaar dieper in op belangrijke thema’s. Volgens de huidige planning wordt op de ledenraadsvergadering van 16 november een besluit genomen over de vraag of de zogenoemde juridische fusie per 1 januari 2024 door kan gaan of niet. Op dezelfde dag neemt ook de ledenraad van ANBO een besluit.
Ook na de fusiedatum is er natuurlijk nog veel te doen. Bijvoorbeeld het vinden van een goede naam voor de nieuwe vereniging. Dat gaan we zorgvuldig – en samen met u allemaal – doen in 2024.
Wij houden u op de hoogte, bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief.
Houd ook de website (pcob.nl) in de gaten voor meer nieuws.
Namens het bestuur PCOB, Willem Nuis Voorzitter


KBO Zeeland Voor senioren van vandaag en morgen
Aan alle KBO leden in Zeeland.

Op 1 januari 2024 stopt de landelijke samenwerking met de PCOB en wordt onze landelijke organisatie, Unie KBO, ontbonden. Over deze ontwikkelingen willen we jullie middels dit schrijven informeren.
KBO Zeeland sluit aan bij Brabant en wordt een regio (5de) van KBO Brabant. Vanuit onze regio neemt 1 lid zitting in het bestuur van Brabant. Vanuit onze (4) kringen gaan 2 leden deel uitmaken van het regio bestuur en vertegenwoordigen Zeeland in de Algemene Vergadering van Brabant.
Wat betekent dit voor jullie in jullie afdelingen?
Het bestuur van jullie afdeling zal enkele organisatorische zaken moeten aanpassen, zoals o.a. de statuten en ledenadministratie. Deze aanpassingen worden begeleid vanuit KBO Brabant en brengen geen kosten met zich mee. De afdracht van de contributie blijft nagenoeg op hetzelfde niveau als de huidige afdracht aan de Unie KBO.
Voor jullie, de leden van de afdeling, zal er nauwelijks iets veranderen. Het maandelijks blad MAGAZINE verdwijnt en in plaats daarvan komt ONS, het blad van KBO Brabant. De activiteiten kunnen worden georganiseerd als voorheen, eventueel aangepast vanwege prijsstijgingen en, indien van toepassing, om verminderde subsidies, maar deze staan los van aansluiting bij Brabant.
Hopende jullie voldoende op de hoogte gesteld te hebben op de komende veranderingen, met nog veel prettige activiteiten bij de plaatselijke afdelingen toegewenst, mede namens het bestuur van KBO Zeeland,
met vriendelijke groet,
George de Vijlder, secretaris KBO Zeeland.