Nieuws en actuele zaken

Zilveren KBO-speld voor Jo Rombaut

Op 24 november 2022 is tijdens de algemene ledenvergadering KBO-PCOB afd. Goes de KBO-zilveren speld van verdiensten uitgereikt aan Jo Rombaut. Jo Rombaut heeft vanaf 2008 de activiteitencommissie KBO-PCOB afd. Goes geleid en heeft zodoende menige bijeenkomst en reisjes georganiseerd. Bestuur en leden zijn hem zeer erkentelijk hiervoor en hebben daarom ook als grote blijk van waardering aan hem de speld toegekend. 

Verslag 'Wat ter tafel komt' van 15 september 2022

Stichting Ambulance Wens

Het was donderdag 15 september 2022 een drukke bijeenkomst. Meer dan 40 leden hadden zich aangemeld om voor de pauze een indrukwekkend verhaal en uitleg te horen over ons Goede Doel 2022 Stichting Ambulance Wens.
Mw. Mirjam Schouwenaar nam ons met indrukwekkende voorbeelden mee in het werk van de stichting. Een prachtig initiatief waar in het buitenland veel belangstelling voor is. Menige buitenlanders zijn in Nederland bij de stichting wezen kijken om in hun eigen land een soortgelijke stichting te kunnen oprichten. Kortom, een indrukwekkend gebeuren met heel veel respect voor de vele vrijwilligers die zich zo enorm inzetten voor de stichting om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Wijs met Medicijnen

Na de pauze gaf de heer Serge van de Rijt van de Zeeuwse Apotheek in Goes een uitleg over het juiste gebruik van medicijnen.
Senioren hebben vaak meerdere chronische aandoeningen, waarvoor zij verschillende medicijnen gebruiken. Die medicijnen hebben allemaal hun eigen bijwerkingen en kunnen bovendien effect op elkaar hebben. Medicijnen kunnen ook anders gaan werken als iemands gezondheid verandert. Het complexe medicijngebruik van ouderen heeft daarom extra aandacht nodig.
Met voorbeelden en anekdotes werd aangetoond wat er zoal fout kan gaan bij het niet goed of zelfs helemaal niet innemen van medicijnen. Een heel goed verhaal waar ademloos naar werd geluisterd. Herkenbaar voor velen en leerzaam voor allen. Na afloop konden de aanwezigen een boekje meenemen “Wijs met Medicijnen” waarin vele tips voor oudere geneesmiddelengebruiker staan. Ook het werk van de Apotheker kwam aan de orde. Medicijnafgifte gaat niet zomaar. Twee controle momenten gaan hieraan vooraf en ook de Apotheker controleert alle recepten voordat de medicijnen worden uitgegeven. Kortom er gebeurt meer achter de schermen dan waar men weet van heeft.

Rabo-ClubSupport actie 2022

Door het meedoen aan de Rabo ClubSupport actie hebben wij van de Rabobank Oosterschelde een cheque ter waarde van maar liefst € 520,07 (2021= € 376.89) mogen ontvangen.
De cheque is aan ons (KBO-Goes en PCOB-Goes) uitgereikt in het kader van de Rabo ClubSupport actie 2022. Tijdens deze actie heeft u uw stem uitgebracht op KBO-Goes en PCOB-Goes.
Fantastisch resultaat waarvoor wij u als bestuur heel hartelijk bedanken. Uiteraard ook dank aan de Rabobank Oosterschelde voor het mogen meedoen aan de Rabo ClubSupport Actie 2022.
Allemaal bedankt !
Bestuur KBO-PCOB afd. Goes

Bewonersmiddagen Fraude en Veiligheid in Goes

In het afgelopen jaar is het aantal Zeeuwse meldingen van digitale fraude met bijna 60% gestegen. Hoog tijd vinden een aantal regionale partijen om hier aandacht aan te schenken en de handen ineen te slaan. Zo worden er in het voorjaar in de gemeente Goes een aantal bewonersmiddagen georganiseerd waar tips worden gedeeld rondom dit thema.

De meeste mensen hebben er wel eens van gehoord of hebben de berichten zelf ontvangen. De WhatsAppjes of sms’jes met de vraag om geld te storten voor een vriend, kennis of kleinzoon- dochter in nood.
Of de 'phishing' e-mails waarin het lijkt alsof banken of andere instanties vragen om inlogcodes of andere persoonlijke informatie. Deze berichtjes worden bijvoorbeeld ontvangen via de telefoon, computer of tablet.
Ook de babbeltruc aan de deur bestaat nog steeds.
Mensen die aanbellen en zich voordoen als iemand van de thuiszorg. Allemaal vormen van fraude met soms heel vervelende gevolgen. "Iedereen kan slachtoffer worden van digitale criminaliteit", zegt Wietske van den Broek van Politie Zeeland-West-Brabant. "Van oud tot jong en door alle lagen van de bevolking heen." In Zeeland werden er in 2021 in totaal 1.401 gevallen van oplichting geregistreerd met een schadebedrag van meer dan 4,6 miljoen euro.


Sport en Bewegen in Goes e.o.

Wilt u meedoen aan sport -en bewegingsoefeningen kijk dan op het overzichtsschema ‘Sport en Bewegen in Goes en omstreken’.

Klik hier.


Eind in zicht voor acceptgiro

Een heel belangrijk bericht voor met name onze PCOB leden die geen machtiging voor automatische incasso contributie hebben afgegeven.
31-05-2021
Nederlanders maken steeds minder geld over per acceptgiro. In 2020 verwerkte Currence, het bedrijf dat ook achter betaalmethode iDeal zit, nog maar 6,4 miljoen papieren acceptgiro’s. Dat is ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Het definitieve einde van de papieren acceptgiro komt daardoor mogelijk sneller dan aanvankelijk gedacht, schrijft Currence in zijn jaarverslag.
Het aantal organisaties dat vorig jaar nog acceptgiro’s verstuurde, daalde nog harder. Dat halveerde bijna, tot 9.000 bedrijven en instellingen, tegenover 16.000 een jaar eerder. Volgens Currence zijn de alternatieven goedkoper en gebruiksvriendelijker.