Organisatie KBO-Goes

Bestuur

Voorzitter: Dhr. T.A.B. (Theo) Snel
Tel. 0113-223039, e-mail : tabsnel@zeelandnet.nl

Jaarverslag 2021 secretaris
jaarverslagen 2021 secretaris.pdf (74.3KB)
Jaarverslag 2021 secretaris
jaarverslagen 2021 secretaris.pdf (74.3KB)

Secretaris: Mevr. M.M.J. (Riet) Hopmans
Tel. 06-44824190, e-mail : secretariaat@kbo-goes.nl 
Correspondentieadres: KBO-Goes, Weidezicht 18, 4462 VK Goes  

Penningmeester: Dhr. W.J. (Wim) Copper
Tel. 0113-215915, e-mail : wiljaco@hetnet.nl
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO 0113-451547

Vice-voorzitter / begeleiding kader / begeleiding grote acties/bezoekgroep
Dhr. M.C. (Rinus) Baarends, 
Tel. 0113-222025, e-mail: baarendsf@gmail.com

Ledenadministratie: Mw. E.J.M. (Lizzy) van de Schraaf-Clarijs
Tel. 0113-223873 e-mail: mschraaf@zeelandnet.nl

Activiteiten:
Voorzitter a.i. Dhr. T.A.B. (Theo) Snel, Claushof 17, Goes
Tel. 06-21226494 E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl


Het bestuur wordt bijgestaan voor diverse activiteiten door werkgroepen en leden:


Activiteitencommissie:
Vacature: Voorzitter/lid
Voorzitter a.i. : Dhr T.A.B. (Theo) Snel
Leden:  Dhr L.V. de Kok, Mw G.M. Naezer, Dhr. N van Buuren, Dhr. W.M. Slabber.
Ondersteuning: Dhr. W.J. (Wim) Copper

Bezoekgroep:
Coördinatie: Mw. M.I.A. ( Riet) Rombaut,  tel 0113-227589, e-mail: jorietrombaut@outlook.com
Leden: Mw M. van Buuren, Mw. A. Hoekstra, Mw. C. van Lagen, Mw. M. Lots en Mw Y. Rijkschroeff.

Hulp bij bediening computer en tablet:
Dhr W. Adrianow, tel 0113-212218 e-mail: waadrianow@zeelandnet.nl

Leeskring De Boekenwurm:
Mw S.J. de Kok, tel 0113-215708,  Dhr J. Kosterman tel 0113-212844

De Groep “wat een kunst”:
Dhr L.V. de Kok tel 0113-612685, e-mail: jurram@zeelandnet.nl

Verjaardagskalender
Mevr. M.M.J. (Riet) Hopmans
Tel.06-44824190, e-mail : rhopmans@zeelandnet.nl

Distributie het Magazine "ONS":
Mevr. G. (Gerda) Naezer, tel. 0113-212756 i.s.m. Mevr. S. (Sonja)van Wijnen - van Vooren, tel. 0113-228604

Bank:

KBO-afd. Goes
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO 0113451547
t.n.v. KBO afd. Goes. Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland

Privacyprotocol KBO-Goes: Lees meer >>