Activiteiten

Jaarverslag 2023 Activiteiten-commissie KBO-Goes

De Activiteitencommissie bestond in 2023 uit de heren L. de Kok, N. van Buuren, W. Slabber en Mw. G. Naezer. De vacature voor voorzitter is nog niet ingevuld kunnen worden. Ad interim is dhr. Th. Snel die rol gaan vervullen, terwijl dhr. W.J. Copper assistentie verleend. 
We zijn 5 maal bij elkaar gekomen om de zaken af te stemmen. 

Gesteld kan worden dat we weer een goed programma hebben kunnen organiseren. De nieuwjaarsreceptie, een stamppottendiner en een lezing van Wilfried Staelens werden goed bezocht. Op de Polderfair waren we vertegenwoordigd en haalden een adverteerder en een vijftal nieuwe leden binnen.
Ook de algemene ledenvergadering (met Bingo en verloting), een lezing over cybercriminaliteit en een bezoek aan het watersnoodmuseum waren in het 2e kwartaal de activiteiten. Speciaal was ook een optreden van Piet Brakman. Een volle zaal genoot van zijn humoristische en soms ook emotionele optreden. In juni kropen we op de fiets (sommige toch met de auto) naar Nieuwdorp, het bevrijdingsmuseum, een indrukwekkend gebeuren waar we stralend weer bij hadden.
Het lukte ons in juli voor het eerst weer een bus vol te krijgen voor een bezoek aan het Museum Dansant in Hilvarenbeek. Zeer geslaagd, ondanks de pech met de bus. Na de vakantie was de wijnproeverij een succes.  In het najaar een lezing van Pater den Deckere, die veel indruk maakte. 

Een tweetal algemene vergaderingen, één extra om de ontwikkelingen rond de opheffing van de Unie KBO en de samenwerking met KBO-Brabant toe te lichten. En natuurlijk was er weer een kerstviering in het Hendrikhuis. Een bezoek naar een kerstmarkt was echter maar aan een 8-tal leden besteed. Maar helaas gingen niet al onze plannen door.
Een cursus “wie schrijft die blijft” kende te weinig belangstelling om door te gaan. Ditzelfde lot was ook een nieuwe cursus van “wat een kunst” beschoren. En in oktober lukte het ons niet om een bus vol te krijgen voor een bezoek aan het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. We zien al langer dat busreizen minder belangstelling kennen. De kosten, maar ook omdat velen het liever wat dichter bij huis hebben, zijn hier een handicap. Mogelijk is samenwerking andere afdelingen hier een oplossing voor. 

Laat onverlet dat de activiteitencommissie onvermoeibaar verder gaat en ook in 2024 weer een leuk en gevarieerd programma samenstelt. De leden die aan de activiteiten hebben deelgenomen bedanken we voor hun enthousiasme.

Theo Snel, voorzitter activiteitencommissie a.i.


't Gilde de Bevelanden

‘t Gilde de Bevelanden is een vrijwilligersorganisatie met adviseurs op verschillende vakgebieden. Onze adviseurs zijn mensen die anderen willen laten profiteren van hun kennis en ervaring die men heeft opgedaan tijdens de loopbaan. Het Gilde verstrekt vakkundig advies, maar is geen klusbedrijf. 
Particulieren kunnen een beroep doen op ‘t Gilde voor advies en ondersteuning bv. over computers en randapparatuur, televisie en internet, verbouwen, restauratie en renovatie,  talen en vertalen, administratie, huis & tuin, vrije tijd & hobby en veel meer.
Info: gildedebevelanden.nl. Voor hulpvragen kunt u terecht bij: Tel. 06 14530601,
E-mail: adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl

Prikkelarme avondopenstelling Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is voor iedereen en iedereen is welkom. Ze streven ernaar het bezoek voor alle mensen zo prettig mogelijk te maken. Sommige mensen hebben iets meer rust en ruimte nodig. - Lees meer

Even d'r uut

Even d'r uut is een gratis inloopvoorziening voor ouderen uit Wolphaartsdijk en Oude-Sabbinge en vindt wekelijks plaats op dinsdag van 9:30 tot 16:00 uur in de kleine zaal van woonzorgcentrum Meuleweie. - Lees meer

Digitaal Café

Overzicht Digitaal Café: Inloop- en Adviespunt in de Gemeente Goes. - Lees meer