Activiteiten

KBO-PCOB afdeling Goes organiseert diverse activiteiten voor haar leden, die gecoördineerd worden door de activiteitencommissie.

Houd u fit

Het is belangrijk fit te blijven. Dat kunt u doen via een kleine wandeling of korte fietstocht (dus geen tochten van 20 kilometer of meer). U moet immers zo veel mogelijk binnen blijven.
Maar u kunt dat ook doen door in huis oefeningen te doen. Daarvoor zijn ook filmpjes. Wilt u daar meer over weten. Dan kunt u contact opnemen met de beweegcoach van SMWO, Judith Menheere. Zij kan u daarbij helpen.
U kunt mailen : j.menheere@smwo.nl of bellen: 06-52824303.

Activiteitencommissie

Vacature: Voorzitter/lid
Voorzitter a.i. : Dhr T.A.B. (Theo) Snel
Leden:  Dhr L.V. de Kok, Mw G.M. Naezer, Dhr. N van Buuren, Dhr. W.M. Slabber.
Ondersteuning: Dhr. W.J. (Wim) Copper

Zie ook onze Agenda

Activiteiten van derden

Regionaal aanbod van SMWO voor senioren


Mededeling Bestuur BBGG over de activiteiten voor leden

Er zijn voorlopig geen activiteiten ivm Corona, maar we kijken uit naar het najaar omdat we dan waarschijnlijk wel weer activiteiten kunnen organiseren.

't Gilde de Bevelanden

‘t Gilde de Bevelanden s een vrijwilligersorganisatie met adviseurs op verschillende vakgebieden. Onze adviseurs zijn mensen die anderen willen laten profiteren van hun kennis en ervaring die men heeft opgedaan tijdens de loopbaan. Het Gilde verstrekt vakkundig advies, maar is geen klusbedrijf. 
Particulieren kunnen een beroep doen op ‘t Gilde voor advies en ondersteuning bv. over computers en randapparatuur, televisie en internet, verbouwen, restauratie en renovatie,  talen en vertalen, administratie, huis & tuin, vrije tijd & hobby en veel meer.
Info: gildedebevelanden.nl. Voor hulpvragen kunt u terecht bij: Tel. 06 14530601,
E-mail: adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl

Prikkelarme avondopenstelling Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is voor iedereen en iedereen is welkom. Ze streven ernaar het bezoek voor alle mensen zo prettig mogelijk te maken. Sommige mensen hebben iets meer rust en ruimte nodig. - Lees meer

Even d'r uut

Even d'r uut is een gratis inloopvoorziening voor ouderen uit Wolphaartsdijk en Oude-Sabbinge en vindt wekelijks plaats op dinsdag van 9:30 tot 16:00 uur in de kleine zaal van woonzorgcentrum Meuleweie. - Lees meer

Digitaal Café

Overzicht Digitaal Café: Inloop- en Adviespunt in de Gemeente Goes. - Lees meer