Belastingen

Hulp bij belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de Inkomstenbelasting. Steeds meer senioren doen dit met hulp van de computer tegenwoordig zelf. Anderen kunnen voor dit klusje een beroep doen op familie of bekenden. Wie het zelf niet kan regelen kan een geschoolde vrijwilliger inschakelen. 

In de gemeente Goes werkt KBO-Goes samen met SMWO in het project Vraagbaak Ouderen voor Ouderen. Een tiental vrijwilligers van de Vraagbaak staat klaar. Zij zijn betrouwbaar en goed opgeleid.
De Vraagbaak biedt hulp aan senioren met een bescheiden inkomen. Voor alleenstaanden ligt de grens op € 35.000 en voor samenwonenden op € 50.000. Wanneer u een laag inkomen heeft hoeft u misschien van de Belastingdienst geen aangifte te doen. In dat geval kan het toch verstandig zijn om het door te laten rekenen. Mogelijk hebt u nog recht op teruggave vanwege bijvoorbeeld zorgkosten.
U kunt u aanmelden voor hulp bij SMWO Ouderenwerk, mevr. Ghislaine van der Linde Tel. 06-43506448 of 0113-277111 of via info@smwo.nl

Bij de afdelingen zijn ook vrijwillige belastinghulpen.
Zij hebben een gedegen opleiding gehad en kunnen goed helpen bij het invullen van de aangifte.
Neem dus contact op met ons via het contactformulier.
De belastinghulp is alleen voor KBO leden met een AOW-uitkering eventueel aangevuld met een pensioen, met een totaal inkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.
U kunt erop vertrouwen dat de belastinghulp vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt.