Bezoekgroep KBO-GOES

De bezoekgroep bezoekt leden van KBO afd. Goes , die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig thuis ziek zijn.
Bij overlijden van een partner van een lid wordt ook enkele malen een bezoek gebracht. Alleenstaanden krijgen, indien zij dit wensen, enkele malen per jaar een bezoek van één van de vrijwilligers uit de bezoekgroep groep.

De bezoekgroep richt zich op de leden KBO afd. Goes.

Voor KBO-leden:  Mevr. M.I.A. (Riet) Rombaut,  tel.nr. 0113-227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com