Veiligheid

Een onbestemd of onveilig gevoel? Het overkomt iedereen weleens. Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. KBO-PCOB zet zich speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste mag gaan van de vrijheid van mensen. Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.

Veiligheidstips

Veilig Fietsen Tips - Lees meer
Uw bankpas en creditcard en uw pincode veilig houden - Lees meer
Inbrekers ? - Speel niet voor "dappere Dodo" - Lees meer
Veilig met je betaalpasje betalen - Lees meer
Tien Brandveiligheidstips - Lees meer
Algemene veiligheidstips - Lees meer
Herken digitale criminaliteit en handel juist - Lees meer
Veilig internetbankieren - Lees meer
Pas op voor Telefonische oplichting. - Lees meer

E-learning ouderenmishandeling

KBO-PCOB heeft veel vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen: om hulp te bieden bij de administratie of de belastingaangifte, als ouderenadviseur of om samen koffie te drinken of een activiteit te ondernemen.
Voor vrijwilligers die bij ouderen thuis komen is het herkennen van ouderenmishandeling niet makkelijk. Soms vermoeden ze financieel misbruik of stelen van spullen door verwanten of is de koelkast ineens leeg. Is er sprake van ouderenmishandeling? Wat te doen?
Op deze vragen geeft de e-learning Veilig ouder worden antwoord. De e-learning richt zich op vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen. Hoe kunnen zij nagaan of er iets mis is, en wat zijn vervolgens hun mogelijkheden én hun grenzen? De e-learning presenteert drie
situaties van senioren die mogelijk te maken hebben met een vorm van ouderenmishandeling. Met deze situaties gaat de vrijwilliger oefenen hoe te reageren. Naast tips en adviezen is ook nadere informatie opgenomen over vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg.
Movisie heeft de e-learning in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van KBO-PCOB. Op onze Academie vindt u meer informatie over ouderenmishandeling en een verwijzing naar deze e-learning Veilig ouder worden.
Oproep
Wij hopen van harte dat alle vrijwilligers de e-learning gaan gebruiken. Wilt u ons laten weten of u gebruik gaat maken van de e-learning? U ontvangt dan van ons enkele vragen over uw ervaringen met het functioneren van de e-learning. Als u zich deze maand aanmeld als volgt ‘ik ga de e-learning ‘veilig ouder worden’gebruiken’ dan ontvangt u enkele gebruikersvragen.
Mail naar Agnes.vanbalkom@kbo-pcob.nl
Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB

Wek- en waarschuwingssysteem van levensbelang

Wek- en waarschuwingssysteem van levensbelang bij brand. Voor iedereen die goed ziet of hoort is het vanzelfsprekend om meteen actie te ondernemen en te vluchten bij een brandmelding of een ontruiming. Thuis moet dit het geluid zijn van de rook- of CO-melder.
Lees meer

Wees geen geldezel!

Een vrouw werd beroofd van een miljoen euro nadat zij een sms’je aanzag voor een berichtje van haar eigen bank. Haar bankpas zou verlopen zijn. Via een linkje kwam de vrouw uit op een valse internetpagina, waar zij haar gegevens invulde. De buit werd in één nacht verschalkt, met ’hulp’ van 136 bankrekeningen. 
Deze vorm van diefstal staat te boek als ’smishing’. Dit nieuws werd bekend door een internationaal project om zogenoemde ’geldezels’ te achterhalen en te ontmoedigen. Omdat de geldezels hun eigen rekeningen laten misbruiken door criminelen zijn ze te achterhalen.

Geldezel

Het OM is al langer actief om de ’geldezels’ in deze zaak op te sporen. Het miljoen werd versnipperd overgeboekt naar 136 rekeninghouders. Justitie waarschuwt mensen om bankrekeningen nooit door derden te laten gebruiken. Veel jongeren laten zich echter verleiden, ondanks dat ze te achterhalen zijn, want de pakkans is 100%.

Mooie praatjes

Ook de banken hameren er bij hun klanten op nooit in te gaan op zulke e-mails. Men moet er alert op zijn dat sociale media worden gebruikt om mensen te vinden die hun bankrekening door derden laten gebruiken. Daarom waarschuwen de banken iedereen: Trap er niet in ! 
De banken zitten uiteraard niet stil en speuren voortdurend naar ongebruikelijke transacties.
Bovendien vragen ze nooit per telefoon of e-mail om de bankgegevens van hun klanten. ”
Ingezonden door Ad Boertjes

Bewustwording digitaal nalatenschap

Bewustwording digitaal nalatenschap van groot belang. Op 20 november is in de Tweede Kamer gesproken over digitaal nalatenschap. KBO-PCOB gaf in voorbereiding hierop aan dat het van groot belang is dat er meer bewustwording komt over dit onderwerp.
Lees meer

Ook financiële uitbuiting is ouderenmishandeling

De Unie KBO maakt zich zorgen over de naar schatting 30.000 ouderen die jaarlijks financieel worden misbruikt.
Lees meer

Ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en of psychische en/of materiele schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. - Lees meer