Digitalisering

KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving.
We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. Daarom pleiten we voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is.


DigiD voorlichting

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een nieuw paspoort.
Wilt u mensen die nog geen ervaring met DigiD hebben ondersteunen vanuit uw eigen kennis en ervaring? 

Vooral ouderen ervaren een drempel in het gebruik van de digitale overheidsdiensten. Veel mensen hebben zelfs nog geen toegang tot deze digitale dienstverlening. Uit recent gehouden KBO-onderzoek blijkt zelfs dat ruim 600.000 senioren nog niet op internet zitten maar zich wel de vaardigheden eigen willen maken. 

Toch doet de overheid onder het motto “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet” een groot beroep op de digitale zelfredzaamheid van de burger. En dus ook in het gebruik van DigiD.

De rol van DigiD-voorlichter 

De DigiD-voorlichter heeft een belangrijke rol tijdens één of meer lokale bijeenkomsten. Hij gaat een groep mensen toelichting geven over het gebruik van DigiD. Hij neemt twijfels weg en motiveert de deelnemers om zelf met hun DigiD aan de slag te gaan. Hij gaat geen directe hulp verlenen tijdens het aanvragen van een DigiD of een online overheidsdienst. Als DigiD-voorlichter presenteert hij, geeft toelichting en beantwoordt vragen tijdens de bijeenkomsten.

De DigiD-voorlichter heeft:

  • zelf (ruime) ervaring heeft met het gebruik van DigiD;
  • enige ervaring heeft in het presenteren voor een groep mensen;
  • een positieve houding heeft;
  • anderen kan enthousiasmeren en stimuleren;
  • bereid bent om voorlichting over DigiD te geven.


Digitale veiligheid

Voor de veiligheid van apparaten en je gegevens ben je deels afhankelijk van bedrijven en overheden, maar je kunt ook zelf een aantal maatregelen treffen om beter beschermd te zijn. 
Herkennen van trucs die criminelen gebruiken, Houd je apparaten up to date, gebruiken sterke wachtwoorden en back-up je gegevens.

We zetten we de belangrijkste tips voor je op een rijtje.

Goed opletten

Hoe voor de hand liggend het ook is, de belangrijkste veiligheidsmaatregel is goed opletten. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat het meestal ook. Vul niet zomaar ergens je gegevens in.

Bekijk vooral ook e-mail met de nodige scepsis en klik niet op de linkjes en bijlages, tenzij je er 100% zeker van bent dat ze in orde zijn. Criminelen verzinnen allerlei trucjes om je te laten klikken en op het eerste gezicht zijn nagemaakte mailtjes en websites soms niet van echt te onderscheiden.

 

Criminelen gebruiken spoofing

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen en daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van spoofing. Lees hier meer over spoofing.

Updaten

Software bestaat uit duizenden, soms miljoenen regels programmeercode. Hackers vinden daar regelmatig zwakke punten in en kunnen zo kwaadaardige software via een achterdeurtje op je pc krijgen. Houd al je software van besturingssysteem (zoals Windows, maar ook je telefoon en tablet) tot losse programmaatjes en browseraanvulling up-to-date. Zo verklein je de kans op problemen.

Wachtwoorden

Gebruik veilige wachtwoorden. Hackers kunnen soms in korte tijd miljoenen wachtwoorden kraken en proberen daarbij vaak veelgebruikte wachtwoorden, woordenboekwoorden en variaties/combinaties daarvan.
Kies wachtwoorden die voldoende lang zijn, bij voorkeur 12 letters of meer en die op een willekeurige reeks tekens lijken. Bijvoorbeeld de eerste letters van een zin die je kunt onthouden. Zo wordt ‘De ontdekking van de hemel van Harry Mullisch is niet mijn favoriete boek’ het wachtwoord DovdhvHMinmfb. Of kies minimaal 4 willekeurige woorden achter elkaar.

Back-ups en ransomware

Maak regelmatig back-ups van je gegevens. Het belang van back-ups is de laatste jaren flink toegenomen. Niet alleen zijn steeds meer persoonlijke gegevens alleen digitaal beschikbaar, de gevaren zijn ook groter dan ooit. Vooral ransomware, kwaadaardige software die al je persoonlijk bestanden gijzelt, is verraderlijk.
De criminelen achter de gijzelsoftware vragen honderden euro’s om je bestanden weer vrij te geven en als je geen back-up hebt is er vaak geen andere manier om er weer bij te komen. Ransomware kun je oplopen door nepmails, maar bijvoorbeeld ook door het bezoeken van een gehackte en besmette website.
Ransomware kan ook een aangesloten harde schijf besmetten, bewaar daarom een back-up los van de computer. Zorg bij voorkeur voor 2 kopieën van je gegevens, waarvan een op een andere locatie, zodat je ook bij inbraak of brand niet alles kwijt bent.

Bewustwording digitaal nalatenschap

Bewustwording digitaal nalatenschap van groot belang. Op 20 november is in de Tweede Kamer gesproken over digitaal nalatenschap. KBO-PCOB gaf in voorbereiding hierop aan dat het van groot belang is dat er meer bewustwording komt over dit onderwerp.
Lees meer

Meer over digitalisering op de landelijke website van KBO-PCOB.