Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO Goes en PCOB Goes hebben samen circa 650 leden. Hoewel nog twee zelfstandige verenigingen trekken de besturen in Goes in aanloop naar de fusie zeer nauw samen op onder de naam KBO-PCOB-Goes.
KBO-PCOB-Goes organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. 

Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.