Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO Goes heeft circa 460 leden. KBO Goes bestaat ruim 60 jaar!

KBO-Goes organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven.

Ook is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hiervoor zijn we aangesloten bij KBO-Brabant.

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.