Belangenbehartiging

KBO-PCOB Goes komt op voor de belangen van de senioren.. Landelijk, maar ook  provinciaal en lokaal.

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg senioren organisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Lokaal heeft KBO-PCOB samenwerking gezocht in het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. In dit overleg nemen naast KBO-PCOB ook de ASG (Algemene Senioren Goes) en de senioren van de FNV Midden Zeeland deel.

Het BBGG maakt zich sterk voor de heroprichting van een seniorenraad. Zolang deze niet actief is neemt het bestuur van het BBGG deze rol op zich. Het BBGG heeft ook voor 2020 weer een beleidsplan opgesteld. 

Beleidsplan BBGG
Beleidsplan 2020 van het BondenBeraad Groot Goes
2020 03 04 beleidsplan BBGG 2020.pdf (69.92KB)
Beleidsplan BBGG
Beleidsplan 2020 van het BondenBeraad Groot Goes
2020 03 04 beleidsplan BBGG 2020.pdf (69.92KB)
BBGG Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 van de secretaris van BBGG
2020 03 04 jaarverslag van de secretaris 2019.pdf (85.54KB)
BBGG Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 van de secretaris van BBGG
2020 03 04 jaarverslag van de secretaris 2019.pdf (85.54KB)