Activiteiten

KBO-PCOB afdeling Goes organiseert diverse activiteiten voor haar leden, die gecoördineerd worden door de activiteitencommissie.

Houd u fit tijdens de Corona crisis

Het is belangrijk in deze periode fit te blijven. Dat kunt u doen via een kleine wandeling of korte fietstocht (dus geen tochten van 20 kilometer of meer). U moet immers zo veel mogelijk binnen blijven.
Maar u kunt dat ook doen door in huis oefeningen te doen. Daarvoor zijn ook filmpjes. Wilt u daar meer over weten. Dan kunt u contact opnemen met de beweegcoach van SMWO, Judith Menheere. Zij kan u daarbij helpen.
U kunt mailen : j.menheere@smwo.nl of bellen: 06-52824303.

Activiteitencommissie

J.H. Rombaut (voorzitter), Tel. 227589, e-mail: jorietrombaut@outlook.com
Voor de leden zie 'Organisatie'

Zie ook onze Agenda

Activiteiten van derden

Regionaal aanbod van SMWO voor senioren


Mededeling Bestuur BBGG over de activiteiten voor leden

Het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) vergaderde op 24 juni 2020. In die vergadering kwam
o.a. aan de orde het activiteitenplan van het BBGG voor 2020. Het bestuur overwoog voor wat betreft de
uitvoering van het activiteitenplan het volgende:

  1. Weliswaar worden her en der de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus versoepelt, ook duidelijk is dat het virus absoluut nog niet de wereld uit is. Kijk maar naar sommige uitbarstingen in ons omringende landen en elders op de wereld.
  2. We hebben als BBGG-bestuur de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze doelgroep, als we activiteiten organiseren, zonder risico op besmetting aan die activiteiten kan deelnemen.
  3. Hoe graag we ook zouden willen, een garantie daarvoor kunnen we gewoon niet geven. Dat kan niemand.
  4. Het risico dat er iets mis gaat blijft dus aanwezig en dat risico wil het bestuur -zeker voor onze doelgroep (we horen vrijwel allemaal tot de risicogroep) niet lopen.
  5. Op grond daarvan heeft het bestuur besloten in de rest van 2020 geen activiteiten, waarbij mensen fysiek bij elkaar moeten komen, meer te organiseren. Er komen dus in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomsten meer en de jaarlijkse contactmiddag gaat ook niet door.
  6. Het bestuur probeert de stof die op de voorlichtingsbijeenkomsten zou worden behandeld op een andere manier (bijvoorbeeld via (digitale) folders/brochures e.d.) bij de leden te krijgen. Dit wordt nog uitgewerkt.
  7. Het bestuur beseft dat dit voor sommigen teleurstellend kan zijn. Immers: voor een behoorlijk aantal mensen waren deze bijeenkomsten een welkom uitje en een doorbreking van de eenzaamheid.
  8. Daarom zal het bestuur in 2021 er alles aan doen om de achterstand in activiteiten die we nu oplopen zoveel mogelijk in te halen. Zo kunnen er wellicht meer voorlichtings-/informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en kunnen er in plaats van 1, wellicht 2 contactmiddagen worden georganiseerd. Dat wordt tegen de tijd dat duidelijk is dat we dat verantwoord kunnen doen verder uitgewerkt.

Prikkelarme avondopenstelling Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is voor iedereen en iedereen is welkom. Ze streven ernaar het bezoek voor alle mensen zo prettig mogelijk te maken. Sommige mensen hebben iets meer rust en ruimte nodig. - Lees meer

Even d'r uut

Even d'r uut is een gratis inloopvoorziening voor ouderen uit Wolphaartsdijk en Oude-Sabbinge en vindt wekelijks plaats op dinsdag van 9:30 tot 16:00 uur in de kleine zaal van woonzorgcentrum Meuleweie. - Lees meer

Digitaal Café

Overzicht Digitaal Café: Inloop- en Adviespunt in de Gemeente Goes. - Lees meer