Agenda

Hieronder de agenda van de diverse activiteiten die KBO-PCOB afdeling Goes organiseert voor haar leden.

Activiteitenagenda


Algemene Ledenvergadering KBO-PCOB-Goes gaat niet door.

Datum:25-11-2020
14:00

Door de recente Coronamaatregelen van de regering is het niet wenselijk om onze algemene ledenvergadering door te laten gaan. Maar het bestuur vindt het ook niet goed dat de op tafel liggende stukken, inclusief benoemingen in het bestuur, doorgeschoven worden naar 2021.
Het bestuur wil het jaar 2019 afronden en decharge krijgen voor het gevoerde (financieel) beleid, duidelijkheid geven over de begroting 2021, inclusief de vaststelling van de contributie en geen bestuursleden zonder mandaat laten acteren. Daarom vraagt het bestuur via een brief aan alle leden of ze accoord kunnen gaan met een aantal punten.
Van een aantal punten staan de documenten hieronder om te downloaden:

 25-11-2020 Balans ed. PCOB - Goes 2019.pdf
 25-11-2020 Balans KBO-Goes 2019.pdf
 25-11-2020 Begroting 2021 KBO-Goes.pdf
 25-11-2020 Begroting 2021 PCOB Goes.pdf
 25-11-2020 Jaarverslagen 2019 secretaris act.com.,bezoekgroep.pdf
 25-11-2020 PCOB jaarverslag 2019.pdf
 25-11-2020 kascommissie KBO.jpg
 25-11-2020 kascommissie PCOB.jpg
 2020 11 01 brief bestuur: goedkeuring leden stukken 2019 etc.pdf


Terug naar overzicht